Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
窝巢
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 窝巢
[wo1 chao2] (痕盻) منځوله;پنا;پناه ځای;پناه ګاه;ټوغول;چال;ځاله;ځاله جوړول;ځاله کول;ډوګل;ډيګله;ژغورځاي;سرپنا;سيله;منځاله;هسګ;آشيانه;جاله;ځالۍ;ښور;هور;ښرغلی;بسېره;غار