Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
竖琴
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shu4] (捷) اسمان چوک;اېغ نېغ;په څړۍ;په سر;دڅوكى;ستن;سيخ;عمود;عمودي;عمودي كرښه;عمودي کرښه;لك;نيغ;نيغ په سر;نيغه ليكه;قائم;جنډ;نېغ;لک;جګ
2. 竖琴
[shu4 qin2] (捷礮) بنګی;هارپ;بربت;دموسيقى يوه اله;عود;چنګ ◊ [shu4 qin2] (捷礮) بنګی;هارپ;بربت;دموسيقى يوه اله;عود;چنګ