Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
竞技 竞赛 竞选
竞赛者
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jing4 sai4 zhe5] (膙辽) ايکټر;بازيګر;پېرګر;ټوكې كوونكى جوارګر;ډم;سازکوونکي;سازنده;سازوهونکی;سازي;سوانګی;لوبتک;لوبغاړى;لوبغاړی;لوبه;لوبګر