Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
竞技 竞赛 竞选
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jing4 ji4 chang3] (膙м初) ( دمسابقو عمل );اکاړه;ډګر;سيمه;عرصه;ميدان;معرکه;صحنه;ساحه;ځغلا;بازار;د سوک لوبې ډګر ;دالان;سالون;غولی;لوبغا_ لی
[jing4 sai4 zhe5] (膙辽) ايکټر;بازيګر;پېرګر;ټوكې كوونكى جوارګر;ډم;سازکوونکي;سازنده;سازوهونکی;سازي;سوانګی;لوبتک;لوبغاړى;لوبغاړی;لوبه;لوبګر
3. 竞选活动
[jing4 xuan3 huo2 dong4] (膙匡笆) انتخاباتى مبارزه;ديوه ټاكلى مقصد دپاره دلاس وپښووهنه;عسكرى عمليات;عسکري عمليات;يوه خلاصه ور شو;کارزار;لښکر کشي;مارش;فوج کشي;بنديز;انتخاباتي هلې _ ځلې More…