Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
竭尽
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 竭尽
[jie2 jin4] (很荷) اڼ;تعظيم;څځله;خستګي;دوپړ;ستړتيا;ستړيا;ستومانتيا;ستوماني;ستونزه;سجده;کسالت;کسلي;دلل;زړه ماتوالی;هلاکيت;مخمصه;فتور;زپلتوب;توتر;ځان خورګي;ماندګي;مانده;کسکرېده;کښته کېده