Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
笑剧
2. 笑剧
[xiao4 ju4] (粿) (ډرامه);چه دملنډو او مسخرو څخه ډكه وى;خندوونكې لوبه;لوبه;خندوونكې ډرامه;دملنډواوطنزننداره