Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 第把
第三 第三个 第三十 第三方 第三次
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 第三
[di4 san1] (材) ثالث;ثلث;دريم;دريمه برخه;سېکه
[di4 san1 ge5 ren2] (材) ثالث;ثلث;دريم;دريمه برخه;سېکه
3. 第三个号
[di4 san1 ge5 hao4] (材腹) ثالث;ثلث;دريم;دريمه برخه;سېکه
4. 第三十
[di4 san1 shi2] (材) دېرشم;ديرشم;ديرشمه برخه ◊ [di4 san1 shi2] (材) دېرشم;ديرشم;ديرشمه برخه
5. 第三方
[di4 san1 fang1] (材よ) ثلث
6. 第三次
[di4 san1 ci4] (材Ω) ثالث;ثلث;دريم;دريمه برخه;سېکه