Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 第把
第二 第二十 第二性 第二手 第二次
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 第二
[di4 er4] (材) ( لكه دسترګې رپ );اثنا;آن;په مخ بيول;تائيدول;تشويقول;ټينګول;ثاني;ثانيه;درستی;دقيقه;دمک;دوهم;دوهم كيدل;دوهمه درجه;دويم ګړى;دويمه درجه;رپ;زغلول;سترګرپ;شېبه;غير More…
[di4 er4 shi2] (材) شلم ◊ [di4 er4 shi2] (材) شلم
3. 第二性
[di4 er4 xing4] (材┦) (لكه ښوونځى);ټيټ;ثانوي;ثاني;داثر لاندې;ددويمې مرحلې;دمرغه ددويم بندبڼكې;دوهم;روستنى;زېردست;غير اصلي;فرعي;كم اهميته;لاس لاندې;لاسکتوی;لاسکوڅی;مادون;منځنى;اعدادي
4. 第二手
[di4 er4 shou3] (材も) ثانيه ګرد;ثانيه ګر;ليلامي;مستعمل ◊ [di4 er4 shou3] (材も) ثانيه ګرد;ثانيه ګر;ليلامي;مستعمل
5. 第二次
[di4 er4 ci4] (材Ω) ( لكه دسترګې رپ );اثنا;آن;په مخ بيول;تائيدول;تشويقول;ټينګول;ثاني;ثانيه;درستی;دقيقه;دمک;دوهم;دوهم كيدل;دوهمه درجه;دويم ګړى;دويمه درجه;رپ;زغلول;سترګرپ;شېبه;غير More…
6. 第二次
[di4 er4 ci4] (材Ω) ثانيه