Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 第把
第四 第四十
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 第四
[di4 si4] (材) څلرم;څلو رم;څلور خویندې;څلورم;لسته ◊ [di4 si4] (材) څلرم;څلو رم;څلور خویندې;څلورم;لسته
[di4 si4 shi2] (材) څلوېښتم;څلويښتم ◊ [di4 si4 shi2] (材) څلوېښتم;څلويښتم