Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
笼络 笼统
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 笼络
[long3 luo4] (泞蹈) اوږده رسۍ;کمند;ياپړى چې دوحشى سانو او غويانو په نيولو او تړلو كې پكاريږي;زندۍ;ناړۍ;پلواښه;ټال;کړۍ
2. 笼络
[long3 luo4] (泞蹈) شاوخواڅارل;ګزمه كول
3. 笼统
[long3 tong3] (泞参) جرنيل;جرنیل;جنرال;جنريک;خام;عام;عمومى;عمومي;فرقه مشر;کلي;ژنرال;سرتيپ;نائب سالار;متحدالشکل;اعم;مجموعي;جرنېل;اشتراکي;کل;شامل
4. 笼统的
[long3 tong3 de5] (泞参) ارت;اساسي;برداره;بشپړ;بنيادي;بيوله;پراخ;پسورور;پلن;ترانتی;داميار;ډيډانه;سورور;شوار;عريض;ګړواز;کمر شکن;کوريا;ماين پاکي;ماين شنډونه;مجلل