Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
等价 等待 等後 等级 等距 等高
等价物
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[deng3 jia4 wu4] (单基) برابر;سارى;مترادف;معادل;هم وزنه;همتولی;ورته كټ مټ;يو ډول;ساری;مساوي;مخاوی;يوشانته;انډولي;انډول