Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
等价 等待 等後 等级 等距 等高
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[deng3 jia4 wu4] (单基) برابر;سارى;مترادف;معادل;هم وزنه;همتولی;ورته كټ مټ;يو ډول;ساری;مساوي;مخاوی;يوشانته;انډولي;انډول
2. 等待
[deng3 dai4] (单) امته;امه;امېد;اميد;اميدواري;انتظار;اومېن;پېشدستي;پېشګويي;تمه;تو قع;توقع;چسپانتيا;طمع;هيله;چارچشم;امل;امېدواري;آرزو;اعتماد
3. 等後
[deng3 hou4] (单) امته;امه;امېد;اميد;اميدواري;انتظار;اومېن;پېشدستي;پېشګويي;تمه;تو قع;توقع;چسپانتيا;طمع;هيله;چارچشم;امل;امېدواري;آرزو;اعتماد
4. 等级制度
[deng3 ji2 zhi4 du4] (单) دروحانينو حكومت;دروحانينو سلسله;دمراتبو سلسله;سلسله;( د مرتبو);هغه حكومت چې دمرتبو سلسله دحاكميت له مخې پكښي كلكه وي
5. 等距离
[deng3 ju4 li2] (单禯瞒) په بريد كې سره برابره;په فاصله كې سره برابر;متساوې الفاصله
6. 等高
[deng3 gao1] (单蔼) لېول;آبترازو;اڅڼل;افقي سطح;امانت کاری;امانتکار;امين;اوار;اوارول;ايمانداره;باشرفه;باطل;برابر;برابرول;پاک نفسه;پړاخ;پلنول;پيت;تابلېت;تاوون;تعديلول;تلبر;چاپړاخ;څاروي More…