Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[kou4] (阱) کړکی;بېت;(دساز اّله);(نى);بوټى;پونګلی;درګه;درمه;دروى;دروی;دورمه;ژبکۍ;ژبۍ;ژبى;شپيلى;ګنده نل;کاڼۍ;کړک;کلکی;کيی;لوخه;نل;نی;ږمونځی;خنګری;بېنت;پنګۍ;کانۍ;نى;سرغشی;رچ;شانه