Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
管乐 管制 管区 管口 管子 管家 管尖 管弦 管猎 管理 管组 管辖
管辖 管辖区 管辖地 管辖权
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[guan3 xia2 di4] (恨烈) ( دمنصفه هيات );( ستورى );ځای;دپيښې ځاى;دزهرې څيره او مجسمه;دښكلا او مينې الهه;دكتنو ليدنو ځاى;ډيره ښكلې ښځه;زهره;صحنه;محكمه;دعدالت ځاى;دغونډې ځاى