Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
簇射 簇拥 簇新 簇聚
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 簇射
[cu4 she4] (罫甮) شاور;( لكه پيسې يا لطف );(لكه دباران ياږلۍ);اورښت;اورول;اورېدل;اوريا;اېشمه;ايمال;باجړ;باران;باران اورېدل;باران کېدل;برف More…
2. 簇拥
[cu4 yong1] (罫局) وښکالی;غونچه;اودنی;ټل;جمعيت;جوپه;ځېلۍ;خوړ وهل;دغونچې پشان شنه كېدل يا شنه كول;ډلګۍ;ډله;ډونډری;را غنډول يا غونډېدل;راغونډول يا More…
3. 簇新
[cu4 xin1] (罫穝) نوی نزی;نزی
4. 簇聚
[cu4 ju4] (罫籈) وښکالی;غونچه;اودنی;ټل;جمعيت;جوپه;ځېلۍ;خوړ وهل;دغونچې پشان شنه كېدل يا شنه كول;ډلګۍ;ډله;ډونډری;را غنډول يا غونډېدل;راغونډول يا More…