Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
粗劣 粗壮 粗布 粗心 粗放 粗杂 粗砂 粗粉 粗糙 粗言 粗野 粗鲁
粗壮如
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[cu1 zhuang4 ru2 niu2 de5] (彩Ё) او نهنګ نر;بربره;بکونانۍ;بوکڼۍ;پوکاڼه;پوکناڼۍ;پونګه;ثور;جخ;جوخ;حباب;خورخوټۍ;دځينو ژوولكه دپيل;ديوى مهمى مو ضوع په شا وخوا كښى دپاپ More…