Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
粘上 粘合 粘好 粘液 粘牢 粘质 粘贴
粘合物
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[nian2 he2 wu4] (诌) (لكه رسۍ;اجباري;اقا;اګۍ;آله;بنډن;بې مزګي;بېت;پړى فيته او نور);پښتۍ;پشتي;تثبيت;تعهد;جبري;حتمي;دتړلو شيانو;دسر يښولو او تړلو More…