Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
精制 精力 精密 精巢 精巧 精彩 精微 精心 精灵 精确 精神 精细 精美 精选
selected terms: 21

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 精制
[jing1 zhi4] (弘籹) اجلاپ;با کلتوره;بوب;بوبه;پاك;ثقافتي;چاڼ;چاندي;چڼ شوى;څپ;خالص;روښان اندی;سپيڅلى;سچ;سوتره;سوچه;غير More…
2. 精制
[jing1 zhi4] (弘籹) تصفيه;چاڼونه;چاڼېدنه;چاڼېده;چڼونه;نوږېدنه;صفاکاري
3. 精力充沛
[jing1 li4 chong1 pei4] (弘↘) پرکار;توند;ديناميک;ډيناميک;ژورور;سخت;سيكمن;غښتلى;قوي;غښتى;جدي;پياوړی
4. 精密性
[jing1 mi4 xing4] (弘盞┦) حقانيت;درستوالى;دقيق والی;صحت;صحيحوالى
5. 精巢
[jing1 chao2] (弘盻) خوټه
6. 精巧地
[jing1 qiao3 de5] (弘ォ) پاملرنه;په ستو نزه
7. 精彩
[jing1 cai3] (弘) اراک;الوبل;برېښن;برېښند;برېښندوکی;بصير;بود;پاميالي;تېغون;جلبلي;چمکار;څرکېدونکی;ځلالرونکی;ځلان;ځلاند;ځلبلي;ځلېدونکی;ځيرك وتلى نامتو;ځيرک;ذکي;ذهين;رڼا More…
8. 精微的
[jing1 wei1 de5] (弘稬) ذره بيني;هغه څه چېيوازې په ميكرو سكوب کي ليدل کيږي
9. 精心
[jing1 xin1] (弘み) بشپړ;بې قيد اوشرط;پوره;تام;جامع;درېشي;ريخی;سلامت;سوټ;قانع;کامل;متفقين;مطلق
10. 精灵
[jing1 ling2] (弘艶) دقوي او ذهين دماغ څيښتن;ډبر;ژنى;سرخور;سرخوړلی;عبقريت;نابغه;نبوغ
11. 精确
[jing1 que4] (弘絋) برابروالى;بيخي سمون;درستي;دقت;دقيق والی;صحت;صراحت
12. 精确
[jing1 que4] (弘谔) حقانيت;درستوالى;دقيق والی;صحت;صحيحوالى
13. 精确度
[jing1 que4 du4] (弘絋) تعريف;تعيين;توصيف;تعين
14. 精神病的人
[jing1 shen2 bing4 de5 ren2] (弘痜) باو وهلی;پاګل;پڅفكره;دماغي;ذهن;ذهني;روحاني;روحي;روښان اندی;روشنفکره;روڼ اندی;ستانه;شوډنګ;عقلي;فكري;فکري;كم فكره;لېونى;نفسياتي;عقليه;معنوي;نفسي
15. 精神错乱的
[jing1 shen2 cuo4 luan4 de5] (弘岿睹) (اپلا كې);اپلتى;ديو نكى پرتې ويونكى;سرسام;ليونى
16. 精细地
[jing1 xi4 de5] (弘灿) په ځير;په محدود ډول;له نږدې څخه
17. 精美
[jing1 mei3] (弘) (دذوق;احساساتو;اصلاحى بدلون;اکمال;باريکي;بشپړتوب;بشپړتيا;بهبود;بوبتوب;بوبتيا;پاكوالى;پاک لمني;تصفيه;تکامل;تکميل;تهذيب;سپېڅلتوب;سپيڅلتوب;سلوك);ښه والى;سوتره ګى;سوتره ګي;سوچه More…
18. 精美的
[jing1 mei3 de5] (弘) توخی;ټيټۍ;چونۍ;چينې لوښى;چيني;خوری;کاشى;فغفور
19. 精美的人
[jing1 mei3 de5 ren2] (弘) خوند لرونکی
20. 精选
[jing1 xuan4] (弘匡) ټاکلی;چوڼلی;خوښ;غوره;غوره شوی;منتخب;برګزيده;غوريز;مصطفیٰ;غوره چون