Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
糕饼
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gao1] (縷) کل;انغسه;پټخېدل;پرنډېدل;پرڼېدل;تاپ;تريږه;د اوړو ځواله;دكوټلو غوښو كلچه;دكېك په تو ګه جوړېدل اوجوړول;روغانۍ;كېك;ککوړی;کلکول;کولچه;کېک;له يو ډول خميرڅخه پا خه شوى خواړه
[gao1 bing3 zhi4 zao4] (縷绘硑) خوږې;دشلمه;دقناد دكان;شيريني;شيريني باب;قنادي;نقل شيرينى;کنفکشنري