Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
糜烂 糜费
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 糜烂
[mi2 lan4] (罶年) انندوي;بد اخلاقه;بد کاری;بد ناموسه;بدلاری;بدلامی;بدورده;پاپي;چړچه يي;څلور سترګی;څنګه;ډګه ور;زنکه بار;فاجر;فحاش;له نرخه وتلی;لولنګر;بې راه;اجاړ;شوپشو
2. 糜烂
[mi2 lan4] (罶年) داحتكال عمل;دتوږنې عمليه;کپ;کرپېدنه;ائتکال;درغول
3. 糜费
[mi2 fei4] (罶禣) (لتا مزرع);(لكه نل);اتلاف;ارول;اسراف;اضافي;اوجاړ;باچ;بای;بايلات;بايلل;بايلنه;بدتميز;بدرۍ;بډه ور;بربادول;بوړبنګ;بې تهذيبه;بې ثقافته;بې ځايه لګول;بې سيكه كول;بې سيكه كيدل;بې More…