Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
索具 索引 索然
索引
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 索引
[suo3 yin3] (ま) استيذان;اشاره;بونډه ګوته;پیلامه;ټکۍ;څرښه;څرک;دراوی;رکښه;سيا کول;شاخص;شينغټه ګوته;علامت;علامه;فهرست;کتلاک;کرمه;کنځه;کنزه ګوته;کوکۍ ګوته;کينل;لاکو;لاکولکړه