Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
索具 索引 索然
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[suo3] () ادوی;شوار;ګوښه;ګوښه ګير;ګوښه نشين;ګوښی;کناره;ځان په ځان;تجريدي;مشخص;مفرد;جدا
2. 索具
[suo3 ju4] (ㄣ) پرداس;پړى;ځنځير ونه اونورچه بيړۍ سمبالوى;دبيړى مړاندى
3. 索引
[suo3 yin3] (ま) استيذان;اشاره;بونډه ګوته;پیلامه;ټکۍ;څرښه;څرک;دراوی;رکښه;سيا کول;شاخص;شينغټه ګوته;علامت;علامه;فهرست;کتلاک;کرمه;کنځه;کنزه ګوته;کوکۍ ګوته;کينل;لاکو;لاکولکړه
4. 索然
[suo3 ran2] (礛) الګه;بونجی;بې شيدو;بې عاطفې;بې ګټى;بې مزې;بې نمه;بېروحه;پشولمی;پيزی;تږى;جنجړ;جنګړ;خام;زمول;ژنګ;ساړ;شاړ;شيته;کانکړ;کرغه;کږوبی;کوبړ;کومڼ;کياځه;لاپېزی;وچ;خشک;سپرخی;څمغېلي More…