Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
紧凑 紧切 紧张 紧急 紧抱 紧握
紧抱
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 紧抱
[jin3 bao4] (候╆) په غېږ كې نيول;چپول;چړچې وهل;چومل;خوله اخستل;خوله;(ترې);اخستل;دربه کول;سره سرېښدل;سرېښېدل;ښکلول;ښکولول;غاړه ◊ [jin3 bao4] (候╆) په غېږ كې نيول;چپول;چړچې More…