Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
紫丁 紫红 紫罗
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zi3] (档) ارغواني;ارغواني جامې;بانجاني;بنفش;توتکۍ ګل;جګري;چڼيا;چڼياکی;چوڼيا کۍ;چوڼيايي;دبدبه;سامانه;شان او شوكت;سقلات
[zi3 ding1 xiang1] (档) پيكه بنقشه بې رنګ;يوډول ياسمن;سوسني;ياس
3. 紫红色
[zi3 hong2 se4] (档︹) پخه;توت;شاه توت;چنجوغی;خلنج
4. 紫罗兰色
[zi3 luo2 lan2 se4] (档霉孽︹) توره پاڼه;بنفشه;( رنګ );(ګل);بانجاني;بانجڼي;بنغشه;بنفش;بنفشه يي;توتکۍ ګل;تورپاڼه;چڼيا;چڼياکی;چڼيايى;چوڼيا;چوڼيا کۍ;چوڼيايي;سوسني;بنفشي