Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
累人 累累 累计 累赘 累进 累退
累累
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 累累
[lei2 lei2] (仓仓) بدوكرى;بې چورته;تريو;ډنګر;ګورملى;خوارنجی;زهير;ټپ;ترنځ;کم غوښی;نرى
2. 累累
[lei2 lei2] (蹯蹯) غمبورى;لاټ;اټمبار;اټمبارول;امبار;امبارول;انبار;باتۍ;بالټۍ;بتۍ;بېترۍ;بېټرۍ;پلک;پليته;پنډل;پوټۍ;ټمبار;ټوپ;ټوپنۍ;جرم;خره;درمن;درمند;ډامبوری;ډيرۍ كول;عوام;كوټه;كوټه كول;كوړه;كوړه More…