Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
约旦 约束 约莫 约集
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yao1] () (سمندرى);(لنګر);اټكول;ارزښت لرل;ارزښت من كيدل;اهميت لرل;پورته كول;تلل;جوکل;درنيدل;سنجول;لنګر پور ته كول;لنكراچول زورپر اچول;وزن كول;تولول;انګېرل;پله;تول;تامل;پرتله
2.
[yue1] () اټکليز;تخمينأ;تخميناً;تخميني;تقريبأ;څه;څه نا څه;څه نه څه;قابو;كم وزيات;کابو;نږدې نږدې;تقريباً;څه ناڅه
3. 约旦
[yue1 dan4] (ス) , American professional basketball player and actor; male first name; family name;اردن
4. 约束
[yue1 shu4] () اجبار;الزام;بندګي;بنده ګي;بندونه;تحديد;جبر;دافكار و او احساساتو تحديدونه;را ګرزونه;مجبورتيا;مجبوروالی;مجبورونه;مجبوري;ناچاري;نيونه;ير طبيعى More…
5. 约莫
[yue1 mo5] (馋) اټکليز;تخمينأ;تخميناً;تخميني;تقريبأ;څه;څه نا څه;څه نه څه;قابو;كم وزيات;کابو;نږدې نږدې;تقريباً;څه ناڅه
6. 约集
[yue1 ji2] (栋) اجتماع;اجل 
;اجماع;اجمال;اجوتېدل;اسپل;اڼول;اوڼل;بنډار;پنډو;پنډول;پنډونه;پنډېدل;پنډېدنه;پنډېده;ټولول;ټولون;ټولېدل;ټولېدنه;ټولېده;حسابول;راټولول;راغونډول;راغونډېدل;سره More…