Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纸板
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhi3] () پتک;اخبار;پروانګي;په كاغذ كښې نغښتل;جريده;دستاوېز;روزنامه;ژورنال;سند;فرشول;قلم;كاغذ;کاغذ;کاغذي;لاسوند;ماده;مقاله;ورځپاڼه;قرطاس;بي بي;بانك نوټ;برسېرن;دبېړۍ يا كس دپېژندنې More…
[zhi3 ban3 de5] (狾) كلك بنډ كاغذ;مقوا;مقوايي;کارتون
3. 纸板箱
[zhi3 ban3 xiang1] (狾絚) كارتن;کارټن;له كلك كا غذ نه جوړه شوې دوسيه