Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纺织 纺锤
纺织 纺织品 纺织的 纺织者
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 纺织
[fang3 zhi1] (麓) نختابي;پخوړ;چاپېرچل;چورلک;څرخېده;دور;دوران;دوراني;کښېختنه;نښتوب;نښتېځنه;نښتېځه;ورېشون;ملتوي
[fang3 zhi1 pin3] (麓珇) ( اودل );اوبدل;اوبدل شوى ټوكر;ټوكر;شوى;نساجي;رخت
3. 纺织的
[fang3 zhi1 de5] (麓) ( اودل );اوبدل;اوبدل شوى ټوكر;ټوكر;شوى;نساجي;رخت
4. 纺织者
[fang3 zhi1 zhe3] (麓) اوبدونكى;اوبدونکی;اودونکی;پاولى;جولا;جولا اودونكى;دهور;دوړ;کڼي والا;کڼيوال;نساج;وبدونکی;اودونکې