Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
纺织 纺锤
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fang3] () بېځل;پخوړول;پنډی کول;تاوول;تاوېدل;چورلک;چورلول;چورلونګ;چورلونه;چورلېدل;چورلېدنګ;چورلېدنه;چورليدل;څرخ;څرخ More…
2. 纺织
[fang3 zhi1] (麓) نختابي;پخوړ;چاپېرچل;چورلک;څرخېده;دور;دوران;دوراني;کښېختنه;نښتوب;نښتېځنه;نښتېځه;ورېشون;ملتوي
3. 纺织品
[fang3 zhi1 pin3] (麓珇) ( اودل );اوبدل;اوبدل شوى ټوكر;ټوكر;شوى;نساجي;رخت
4. 纺织的
[fang3 zhi1 de5] (麓) ( اودل );اوبدل;اوبدل شوى ټوكر;ټوكر;شوى;نساجي;رخت
5. 纺织者
[fang3 zhi1 zhe3] (麓) اوبدونكى;اوبدونکی;اودونکی;پاولى;جولا;جولا اودونكى;دهور;دوړ;کڼي والا;کڼيوال;نساج;وبدونکی;اودونکې
6. 纺锤
[fang3 chui2] (凌) بدنه;برندی;دوګ;دوک;ډانډ;ډډ;ساقه;سپرخى;سيخ;سیخ;ماکو;ګرزنی;څاښی;سلايي