Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
线脚 线轴
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 线脚
[xian4 jiao3] (絬竲) هغه پلنه تيږه چې درومي او يو ناني سبك دودانيو دستنو دپاسه ايښودل كېږي او برنډه يا چت ورباندې تكيه كېده
[xian4 zhour2] (絬禸ㄠ) ارمتى;ارمتی;انټر;بادپښی;ترت;توتكۍ ډوله مرغه چې اوږده وزرونه لري او چټك More…