Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
织布 织网 织补
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhi1] (麓) ( لكه قصه);( هرى خواته);اوبدل;اوبدنه;اودل;اوول;بافت;پېرل;ټال خوړل;جار باسل;جارويستل;جوړول;زنګل;سره پېچل;ګرځيدل;جارايستل
[zhi1 bu4 ji1] (麓ガ诀) کډۍ;(له ورابه);اوبدل;اودل;اوول;بلنګېدل;تا نسته;تت غوندى لكه په ګړزكښى چه يوشى ښه نه ليدل كيږى په ويروونكى بهه ځركنديدل;ځرګنديدل;داوبدلو كار ګاه;رسمېدل;ښكاره More…
3. 织网
[zhi1 wang3] (麓呼) تارکښه;تامبول;تناوکښ;جولاجال;جولاګکه;جولاګی;دغڼى ځاله;عنکبوت;غڼې;غڼيې;غونډک;کږدلۍ;ټال
4. 织补
[zhi1 bu3] (麓干) پېز;رفو