Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
绊倒 绊脚
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 绊倒
[ban4 dao4] (蔡) اشتباه كول;اغفالېدل;بدري;بودرۍ خوړل;پر خوله لګېدل;پيښيدنه;تېروتل;تيروتنه;تيندک;ټكر;خطا;خطاوتل;دربلېدل;زنګيدل;سهوه کول;ښويېدل;ښوئيدل;غلطېدل;غولېدل;ګډوډ غږ يدل په تصادفي ډول More…
2. 绊脚
[ban4 jiao3] (蔡竲) بلوده;کنګس;بدري;تيندک;تيندلک;ټکان;ټکر;بې خولې