Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
绒丝
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[rong2] (党) ( په جوارۍ كې );بخمل;بخمل وزمه ټوكى;بخملي;پالتو;دهوسۍ دسر نرم پوستكى;زياتي;ګټلى پيسې;مخمل;مخملي
[rong2 si1 dai4] (党捣盿) ښونګی;ګوډ