Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
缓冲 缓刑 缓办 缓召 缓和 缓役 缓慢 缓泻 缓缓 缓驰
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[huan3] (絯) معطلي;ټال;اټالول;ايسار;ايسارول;بندول;بنېره;پاتې کول;تاخير;تپانده;تعطيلول;تعويق;ټالول;ټالېدنه;ټالېده;جار ايستل;څټ ته More…
[huan3 chong1 dang3] (絯侥咀) استثنايي;بمپر;ترخولى دكه پياله يا ډك ګيلاس;حفاظتى ساختمان لكه دمو ټر بمپر;ډال;زښت لوى
3. 缓刑
[huan3 xing2] (絯) تفريح;ټالونه;ټالېدنه;ټالېده;ځنډ;ډيل;سياله;شاته اچونه;لارغه;مهلت;وقفه;دمه;فراغت;ځنډول;ډېل;موده;وخت وركول_ټاكل
4. 缓刑令
[huan3 xing2 ling2] (絯) (لكه دسزا;امان;او مجازاتو);بښنه;توفيق;ټال;ټالول;ټالونه;ټالېدنه;ټالېده;جمال;ځنډول;ځنډونه;خرام;دلبري;شاته اچونه;عفو;عفوه;فضل;فيض;لارغه;لطف;مهلت
5. 缓刑犯
[huan3 xing2 fan4] (絯デ) ستاژېر;مشروط;يا بندي چې دامتحاني دورې لاندې وي;يوزده كوونكى
6. 缓办
[huan3 ban4] (絯快) اټالول;اويزاندول;ايسارول;تعطيلول;تعويق;ټالول;چوارول;څټ ته اچول;ځړول;حصارول;ځنډول;ځنډېدل;خبرلوڅ;خبرنګار;ډيلول;ډيلېدل;راپورتر;شا ته اچول;شاته More…
7. 缓召的
[huan3 shao4 de5] (絯) معطل;معطلېدل
8. 缓和物
[huan3 he2 wu4] (絯㎝) تسکين
9. 缓役
[huan3 yi4] (絯) اويزاندول;بي پروا يى;ټالول;جنګ ته را بلنه;چوارول;ځړول;ځنډول;ځنډېدل;خمېدل;دمقاومت كولو تمايل;ډبلول;سر ور ته ټيټول;شېوه کېدل;معطلول;مهلت;معطلي
10. 缓慢
[huan3 man4] (絯篊) (لكه په ذهن كې);(لكه ساعت);ايسار;بطي;بيرته پاته;پڅ;ځنډنی;خونسرد;خونسرده;رياضت کښ;سست;سوړوينی;سوكه;غټه مړدکه;مړ ژواندى;مړام;مړڅپی;ورو;وروسته;آهسته;ځنډمن;غبي;مديد;کشال
11. 缓慢地流
[huan3 man4 di4 liu2] (絯篊瑈) پېچوخم;تېر اېستونكى;ټك;جفاکار;درغل;غولوونكى;ګرګر;كوږووږ;کوږ و وږ;کورګوټ;مارپيچ;مكار;يو ډول كاني تيږه چې شين ياسور بخون رنګ لري;منجل;مارپېچ
12. 缓慢曲
[huan3 man4 qu1] (絯篊Ρ) ډيرورو;سست;غړند
13. 缓慢的走
[huan3 man4 de5 zou3] (絯篊ǐ) پلودل;پمل;په کچه کول;تال;تګ;تګ داس تګ;تکه تيارکه;تلوار;تېزوالى;تېزي;جلتي;چابکتوب;چابکتيا;چابکوالی;چابکي;چال More…
14. 缓泻的
[huan3 xie4 de5] (絯耺) جاړ;جلاب;جلاپ;ريخوونکی;ژاړ;ژاړه;مسهل;جړپړ
15. 缓泻药
[huan3 xie4 yao4] (絯耺媚) جاړ;جلاب;جلاپ;ريخوونکی;ژاړ;ژاړه;مسهل;جړپړ ◊ [huan3 xie4 yao4] (絯耺媚) جاړ;جلاب;جلاپ;ريخوونکی;ژاړ;ژاړه;مسهل;جړپړ
16. 缓缓的
[huan3 huan3 de5] (絯絯) (لكه بار);ارت;اسان;آسان;اسانه;آسانه;اسانول;اسانېدل;اسوده;آسوده;بسيط;بې تکلفه;بې تکليفه;بې غمه;پوست;جټکانه;ساده;سپك;سليس;سوانه;سوكه;سوکاله;سويت;شېبره;طبيعى;طبيعي;غير More…
17. 缓缓而行
[huan3 huan3 er2 xing2] (絯絯τ︽) آخرى;اخری;آخري;بيرته پاته كيدل;تاخير;تعويق;تېږه;ټال;ټالېدنه;ټالېده;څښېدل;ځنډ;ځنډون;ځنډونګ;ځنډونه;ځنډېدنه;ځنډېده;خاتم;ډيل;شاته اچونه;لارغه;متأخر;وروسته پاته More…
18. 缓驰
[huan3 chi2] (絯梗) پوڼه;اېرغه;يرغه;پويه;ډچکه;پوڼېدل