Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
编入 编写 编成 编纂 编织 编辑 编队
编纂
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 编纂
[bian1 zuan3] (絪摹) تاليفول;تاليفول ياتاليف كول;تدوينول;تصنيفول;غونډول;له نورو كتابو او اثارو څخه را ټولول;يو پربل اول;يو ځاىكول;ترتيبول;تنظيمول