Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
网孔 网球 网身
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 网孔
[wang3 kong3] (呼ふ) ( دجال );په جال كې اچول;په جال كې لوېدل;جال;جالۍ;دام;سره جار وتل;سورى;شبکه ◊ [wang3 kong3] (呼ふ) ( دجال );په جال كې اچول;په جال كې لوېدل;جال;جالۍ;دام;سره جار More…
[wang3 qiu2 chang3] (呼瞴初) ټېنس
3. 网球运动
[wang3 qiu2 yun4 dong4] (呼瞴笲笆) ټېنس;تېنس;( يوډول لوبه );ټينس
4. 网身
[wang3 shen1] (蔍ō) (په زرو);ټكر;ټكر وهل;سره لګېدل;لګېدنه