Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
罩住 罩巾
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 罩住
[zhao4 zhu4] (竛) (مجازاه);اڅۍ;اسمان;برځوړی;بنېره;پېژوۍ;تربچه;ترپچه;تلپچه;ججکی;چترۍ;چجه;ډاره;سا يوان;سما;فلک;سايه وان;سيوران;سايه;ستار
2. 罩巾
[zhao4 jin1] (竛) له مخې;مخكينۍ برخه لكه دتندى هډوكى