Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
罪人 罪恶 罪犯 罪状 罪证
罪犯 罪犯的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zui4 fan4 de5] (竜デ) اړلی;اسير;بندي;بنديوان;تورشوى;تورول;تومتى شوى;زنداني;غندل;قيدي;محكوم شوې;پړول;محبوس;مجرم ګڼل;محكومول;ملامتول