Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
置之
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhi4 zhi1 du4 wai4] (竚ぇ) ارزښت ټيټول;اسکېرل;اهمال;بد راتلل;بې اعتنابى;بې اهميته ګڼل;بې اهميتى;بې پامي;بې پروايي;بې توجهي;بې غوري;پلپوت;په سپكه سترګه ورته كتل پام ورته نه كول;په سپکه سترګه More…