Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
羊倌 羊毛 羊皮 羊羔 羊肉 羊脂
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yang2] (ο) اوزه;بې زړه;پسه;پۍ;تېلو;چېلۍ;ډارن;شوده;شودې;غولانځه;غولينځ;ګډ;ګډه;ګورۍ;مږ;مږه;مړېيه;مړی;مړيي;مړيی;مېږ;مېږه;نمړۍ;ارړي;پت
2. 羊倌
[yang2 guan1] (ο) پسه روزونکی;چوپان;اهېر;بيول;پنډول;پهېلول;پوونده;څروونکی;دارو درمل کول;رمیا;رهنمايي کول;شپانه;شپه;شپون;شپونکی;علاج کول;علاجول;غونډول;قيادت More…
3. 羊毛衣
[yang2 mao2 yi1] (οを︾) له سنيوڅخه او بدل شوى جاكت
4. 羊皮
[yang2 pi2] (οブ) مېشه;(په امريكا كې دپو هنځى);برى ليك;دپسه پوستكى;دپسه څرمن;شهادتنامه;جلغه
5. 羊皮纸
[yang2 pi2 zhi3] (οブ) دليكلو څرمن;ليك پوست
6. 羊羔
[yang2 gao1] (ο) ګډوکی;واګ;ورى;وری;حمل;ګډوری;شيشن
7. 羊肉
[yang2 rou4] (οψ) څخکي;پسه;دپسه غوښه;ګډه;مړيى غوښه;مړيي;غوښه
8. 羊脂
[yang2 zhi1] (ο) (وازګه);دنس وازده