Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
翠绿 翠鸟
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[cui4 l? se4] (籄厚︹) زمرد;(مرد);زمرتى رنګ;زمروت
2. 翠鸟
[cui4 niao3] (籄尘) مهيخورک;ماهي خور;يوډول مرغه چې كبان خورى;کير کيرک