Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
翼展 翼片 翼部 翼长 翼面
翼展
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 翼展
[yi4 zhan3] (羖甶) نينګانی;قلاچ;لنګور;ګاړګوزی;ټنډوېک;ګړبوزی;تشه;تشيال;جو;فاصله;فضا;لوېشت;لوېشتول;وجب;ولېشت;نيمګاڼی;اننګ;سوبه