Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
耍弄 耍笑
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 耍弄
[shua3 nong4] (瑼) ريشخندول;غندشعر;غولول;کتره;مسخره كول;ملنډې وهل
2. 耍笑
[shua3 xiao4] (瑼) پېښې ګر;بهروپيا;بې تربېې;پېښاوو;ټوکمار;ټوکي;دوړه مار;سپك;سپك كارونه كول;كم عقل;مسخره;مسخره باز;وشتمار;ملنډی;غوريالى;ټوقمار;کنج