Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
耐心 耐洗 耐烦 耐用
耐洗的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[nai4 xi3 de5] (瑻瑍) اچه کول;الګډ;اندرېيل;او وركول;بې له موږ لو پاكېدل;پاكول;پاكېدل;پاکول;پرېمينځل;پرېولل;پرېوينځل;پريمنځل;پريمينځنه;په او بو خوړل كيدل;په او بو لاهو كول;په اوبو چڼول;په څپود More…