Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
耐心 耐洗 耐烦 耐用
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 耐心
[nai4 xin1] (瑻み)   صبرناك;بيمار;پېڅو;پېڅيالي;حوصله دار;خونسرده;ډېډه;زغمونكى;سکتی;سوړ;صابر;صبرناک;صبور;غړنځی;ګالونكى;مريض;ناروغ;ناروغه;قابل برداشت;ځغم جن;مراجع;محتمل
2. 耐心
[nai4 xin1] (瑻み) اتيتی;پېڅ;پېڅنه;پېڅی;تاب;تحمل;تګا;توخته;تيرونه;چړوسي;خوښه;رضا;رغا;زغم;زغمنګ;زغمنه;زغمه;زغمون;ساخولتيا;سترګې پرې More…
3. 耐洗的
[nai4 xi3 de5] (瑻瑍) اچه کول;الګډ;اندرېيل;او وركول;بې له موږ لو پاكېدل;پاكول;پاكېدل;پاکول;پرېمينځل;پرېولل;پرېوينځل;پريمنځل;پريمينځنه;په او بو خوړل كيدل;په او بو لاهو كول;په اوبو چڼول;په څپود More…
4. 耐烦
[nai4 fan2] (瑻沸)   صبرناك;بيمار;پېڅو;پېڅيالي;حوصله دار;خونسرده;ډېډه;زغمونكى;سکتی;سوړ;صابر;صبرناک;صبور;غړنځی;ګالونكى;مريض;ناروغ;ناروغه;قابل برداشت;ځغم جن;مراجع;محتمل
5. 耐用
[nai4 yong4] (瑻ノ) بالاخره;پايداره;تمېدل;ټينګ;جامد;جنډ;خنګ;دوام داره;دوامداره;راسخ;روړه;كلك;کروړ;کلېچ;ليکې;پاينده;ديرپا;پاتنده;محکم;متين;کلک