Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
耕耘
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 耕耘
[geng1 yun2] () اقا;اګۍ;التزام;بنډن;تعهد;چګېدل;خپلګلوي;ډيټانټ;زراعت;زمېريال;ژمنتيا;ښورښ;عهد;قياسي واحد;ګړندۍ;کښت;کښېواته;کومېدي;داسکاله;آبادېدنه;آبادونه;کېده;پرورش