Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
联合 联想 联盟 联邦
联合 联合主 联合国 联合组
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 联合
[lian2 he2] (羛) (لكه دلاس وپښو);اجوتول;ارجل;اروړه;اشتراکي;بند;پستول;پيوست;جوختول;څرمن ايستل;خلط;ډله ييز;شخڼه;ضميمه;ضميمه کول;عام;عمومي;غوټه;ګډ;کتلوي;مختلط;مخلوط;مفصل;هغه ځاى يابندچې دوه شيان More…
[lian2 he2 zhu3 yi4] (羛竡) داتحاديو دجوړولواصول اوطرفداري;سينډيکليزم
3. 联合国
[lian2 he2 guo2] (羛瓣) ابل;آرتسته;بربڼد;بيوله;تخيل;توپړ;ربغړى;رمنډ;سوء;شر;لبغړى;لپړ;لڅ;لغړ;لوڅ;ماتوالى;وڅ;يبل
4. 联合组织
[lian2 he2 zu3 zhi1] (羛舱麓) (په تيره په تجارتي مواردو كې);اتحاديه;اتحاديه جوړول;داتحاديې له لارې خپرول;سنديكا;سنديکا;يو كيدل;يووالى;شركت