Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
联合 联想 联盟 联邦
联邦 联邦的 联邦调
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 联邦
[lian2 bang1] (羛ü) اتحادى;دتړون;فدرالي;فډرالى;فېدرالي;فدرال;اتحادي;مركزي حكومت;هغه دولت چې له څوهيوادونو يا ايالتونو جوړ وي.
[lian2 bang1 de5 ren2] (羛ü) اتحادى;دتړون;فدرالي;فډرالى;فېدرالي;فدرال;اتحادي;مركزي حكومت;هغه دولت چې له څوهيوادونو يا ايالتونو جوړ وي.
3. 联邦调查局
[lian2 bang1 diao4 cha2 ju2] (羛ü秸琩Ы) فدرالي تحقيقاتي اداره