Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
肉冻 肉店 肉排 肉搏 肉桂 肉汤 肉用 肉类 肉菜 肉赘 肉食
肉食 肉食动 肉食的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 肉食
[rou4 shi2] (ψ) ( خاص دخوراك );خواړه;خوراک;خوږه;خورومه;رزق;رزمته;غذا;غوښه;غوښې;غونښه;خس;قتغ;منځغکي;ونډۍ;نګولى
[rou4 shi2 dong4 wu4] (ψ笆) غوښخور
3. 肉食的
[rou4 shi2 de5] (ψ) دغوښو خوړونكى;غوښخور