Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
肝炎 肝的 肝脏
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gan1] (▁) يېنه;اينه;جګر;ځګر;ځيګر;ينه;زاره
2. 肝炎
[gan1 yan2] (▁) زېړۍ تبه
3. 肝的
[gan1 de5] (▁) ځګري;جګري
4. 肝脏
[gan1 zang4] (▁纽) يېنه;اينه;جګر;ځګر;ځيګر;ينه;زاره